Nieuwe Kijk op Wegen in het Landschap

Wegen zijn de belevingsaders van het landschap. In dit ontwerponderzoek is door middel van diepte-interviews de beleving en het gedrag van de automobilist onderzocht voor de wegen buiten de bebouwde kom (60-80-100-120/130 wegen). Het blijkt dat men de 60 en 80 kilometer wegen hoog waardeert als het gaat om een aantrekkelijke route door een aantrekkelijk landschap. Het ontbreken van rustpunten in aantrekkelijke landschappen en herkenbare routes en informatie over het landschap is een van de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek. Vijf thema’s zijn verder uitgewerkt: versnellen en vertragen, opheffen en herwaarderen, informatie langs de weg, ontmoetingsplekken en innovatie.

 
 Stimuleringsfonds voor Architectuur 1.jpg

logo nieuwe kijk
 
 
 
 logo NP